ග්ලයිෆොසේට් තහනම ඉවත් කරමින් ඊයේ නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයත් රිවස් කරයි….!

0
98
- Advertisement -

ග්ලයිෆොසේට් තහනම ඉවත් කරමින්
ඊයේ නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයත්
රිවස් කරයි….!


ග්ලයිෆොසේට් ඇතුළු පළිබෝධ නාශක පහකට එරෙහිව පනවා තිබුණු තහනම් නියෝගය ඉවත් කරන බව දැනුම් දෙමින් ඊයේ දිනයේ දී විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබුණි.

මෙම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබුණේ පළිබෝධ නාශක රෙජිස්ටාර් වරයා විසිනි.
ග්ලයිෆොසේට් ඇතුළු අදාල පලිබෝධ නාශක තහනම් කරමින් ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරන ලද්දේ 2014 වසරේ දී ය.

තහනම ඉවත් කරමින් ඊයේ නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදනය යළි හරවා ගන්නා බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා දැනුම් දී තිබේ.

ඒ අනුව, ග්ලයිෆොසේට් ඇතුළු පළිබෝධ නාශක පහකට එරෙහිව පනවා තිබුණු තහනම තව දුරටත් කි‍්‍රයාත්මකය.

තහනම ඉවත් කරමින් ඊයේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කළ පළිබෝධ නාශක රෙජිස්ටාර්වරයාට එරෙහිව විනය කි‍්‍රයාමාර්ග ගන්නා බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා දැනුම් දෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

six + 4 =