“ගව ඝාතනය තහනම් කිරීම පිටුපස මාමණ්ඩිය සිටින බවට පැතිරෙන කතා බොරු.” නාමල් රාජපක්ෂ.

0
444
- Advertisement -

ගව ඝාතනය තහනම් කිරීම පිටුපස
මාමණ්ඩිය සිටින බවට පැතිරෙන කතා බොරු.”
නාමල් රාජපක්ෂ.


රට තුළ ගව ඝාතනය තහනම් කිරීමට හේතුව, නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ මාමණ්ඩිය වන, තිලක් වීරසිංහ මහතා ගව මස් ආනයනය කිරීමේ ව්‍යාපාරය සියතට ගැනීම බවට පැතිර යන ප්‍රවෘත්තිය කිසිදු සත්‍යතාවයක් නැති ප්‍රවෘත්තියක් බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

තම මාමණ්ඩිය සම්බන්ධයෙන් මීට පෙරද මෙවැනිම ව්‍යාජ ප්‍රවෘත්තියක් පළ වූ බව අමාත්‍යවරයා පවසයි.

මේ බව ඬේලි මිරර් පුවත්පත වාර්තා කර තිබුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 − 1 =