ගම්පෙරළිය තව තර වෙයි…!

0
522
- Advertisement -

ගම්පෙරළිය ව්‍යාපෘතිය සඳහා රජය වෙන් කර ඇති රුපියල් බිලියන 15 ට අමතරව, තවත් රුපියල් බිලියන 10 ක් වෙන් කිරීමට රජය තීරණය කර ඇති බව ග‍්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු සහ ජාතික ප‍්‍රතිපත්ති අමාත්‍යංශයේ ලේකම් වරයා පවසයි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty + 16 =