ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සියළු පාසල් සහ උපකාරක පන්ති හෙට සිට එළැඹෙන සිකුරාදා තෙක් වසා දමයි.

0
220
- Advertisement -

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සියළු පාසල් සහ උපකාරක පන්ති
හෙට සිට එළැඹෙන සිකුරාදා තෙක් වසා දමයි.


කොරෝනා වසංගත අවදානම හේතුවෙන්, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සියළු පාසල් සහ උපකාරක පන්ති හෙට සිට එළැඹෙන සදුදා තෙක් වසා තැබීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 − 2 =