ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයටම බලපැවැත්වෙන ලෙස අද රාත්‍රී 10.00 සිට ඇදිරිනීතිය.

0
167
- Advertisement -
Share
5 / 100

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයටම බලපැවැත්වෙන ලෙස
අද රාත්‍රී 10.00 සිට ඇදිරිනීතිය.


අද රාත්‍රී 10.00 සිට, එළැඹෙන 26 වන දා පෙරවරු 5.00 දක්වා, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයටම බල පැවැත්වෙන පරිදි නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය පනවා ඇති බව, හමුදාපතිවරයා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven − five =