ගම්පහ ඇදීරි නිතීය පවතින ප්‍රදේශවල කඩ සාප්පු දින 3කට වැසේ – හමුදාපති

0
358
- Advertisement -

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ නිරෝධාන ඇදීරි නිතීය ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රදේශවල විවෘතව තිබු අත්‍යාවශ්‍ය ඖෂධ සැල් හා කඩ සාප්පු හෙට සිට ලබන 15 වෙනිදා දක්වා දින තුනක් වසා දමන බව යුධ හමුදාපති පවසයි.