ගම්පහට ඇදිරිනීතිය. රටේ කොතැන හිටියත්-ඇගළුම්කම්හලේ සියළු සේවක සේවිකාවන් සහ සමීප ඥාතීන් නිරෝධායනයට යොමු කරයි.

0
262
- Advertisement -

ගම්පහට ඇදිරිනීතිය.
රටේ කොතැන හිටියත්-ඇගළුම්කම්හලේ සියළු සේවක සේවිකාවන් සහ
සමීප ඥාතීන් නිරෝධායනයට යොමු කරයි.


අද පස්වරු 6.00 සිට, ගම්පහ පොලිස් බල ප්‍රදේශයට ඇදිරි නීතිය පනවා ඇති බව රජය නිවේදනය කරයි.

එමෙන්ම, මිනුවන්ගොඩ ඇගළුම්කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවකය කරන සියළුම සේවක සේවිකාවන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සමීප ඥාතීන්, ඔවුන් දිවයිනේ කොයි ප්‍රදේශයේ ජීවත් වුවත්, ස්වයං නිරෝධායනයට යොමු විය යුතු බවට රජය දැනුම් දී තිබේ.

කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ මගින් තහවුරු වූ, ඇගළුම්කම්හලේ සේවක සේවිකාවන්, යුද හමුදාව මගින් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත රැගෙන යාමට නියමිත ය.