ගංජා වැටලීමට ගිය පොලිස් නිළධාරින් සමග ගම්වැසියන් ගැටෙයි.

0
398
- Advertisement -

බණ්ඩාරගම – අටළුගම, මාරව ප්‍රදේශයේ ගංජා වැටලීමට ගිය පොලිස් නිළධාරින් සහ ප්‍රදේශවාසින් අතර උණුසුම් තත්වයක් හටගෙන ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 4 =