ගංජා නීතිගත කිරීමේ වාසි සහ අවාසි සාකච්ඡා කිරීමට රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමයෙන් වැඩමුළුවක්.

0
480
- Advertisement -

ගංජා නීතිගත කිරීමේ වාසි සහ අවාසි සාකච්ඡා කිරීමට
රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමයෙන් වැඩමුළුවක්.

මෙරට තුල ගංජා නීතිගත කිරීමේ වාසි සහ අවාසි පිළිබදව සාකච්ඡා කිරීමේ වැඩමුළුවක් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය විසින් සැලසුම් කර තිබේ.

මෙම වැඩමුළුව 28 වන සදුදා දිනයේ දී ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීයවේදීන්ගේ සංගමයේ දී පැවැත් වේ.
ගංජා පාවිච්චි කිරීමේ හොද නරක සොයා බැලීම සදහා රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය විසින් පත් කළ විශේෂ කමිටුවේ වාර්තා වද එදින එළිදැක්වීමට නියමිත ය.

වැඩමුළුව මහජනතාව සදහා ද විවෘත බව පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty − eleven =