ගංජා ග‍්‍රෑම් 07 ක් ළග තබා ගැනීමටත් පැල හතරක් වගා කර ගැනීමටත් මෝල්ටා රජය වැඩිහිටි පුරවැසියන්ට අවසර දෙයි.

0
143
- Advertisement -

ගංජා ග‍්‍රෑම් 07 ක් ළග තබා ගැනීමටත්
පැල හතරක් වගා කර ගැනීමටත්
මෝල්ටා රජය වැඩිහිටි පුරවැසියන්ට අවසර දෙයි.


ගංජා ග‍්‍රෑම් 07 ක ප‍්‍රමාණයක් ළග තබා ගැනීමටත්, සිය ගෙවත්තේ ගංජා පැල හතරක් වගා කර ගැනීමටත් මෝල්ටා රාජ්‍ය එරට පුරවැසියන්ට අවසර ලබා දී තිබෙන බව වාර්තා වේ.

මීට අදාලව පසුගිය සතියේ ඉදිරිපත් කරන ලද පනතට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

කෙසේ වෙතත් ප‍්‍රසිද්ධියේ ගංජා පානය කිරීමට අවසර නොලැබෙන අතර,
දරුවන් ඉදිරියේ ගංජා පානය කිරීම දඩයකටත් යටත් වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten + 14 =