කෝ මේ රටේ නීතිය..? උසාවි නියෝගත් නොතකා හරිමින් – දෙමළ සංධාන මන්ත්‍රීවරු උතුරේ පෙළපාලි ගියේ කොහොමද..?

0
199
- Advertisement -

කෝ මේ රටේ නීතිය..?
උසාවි නියෝගත් නොතකා හරිමින් – දෙමළ සංධාන මන්ත්‍රීවරු
උතුරේ පෙළපාලි ගියේ කොහොමද..?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − two =