“කෝවිඩ් මරණ ආදාහනය අනිවාර්ය කිරීම පිළිගත නොහැකියි.” ශ‍්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම.

0
465
- Advertisement -

“කෝවිඩ් මරණ ආදාහනය අනිවාර්ය කිරීම පිළිගත නොහැකියි.” ශ‍්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම.


කොරෝනා ආසාදනය වීමෙන් මිය යන පුද්ගලයන්ගේ මෘත දේහ ආදාහනය අනිවාර්ය කර තිබීම පිළිගත නොහැකි බව ශ‍්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයාට දැනුම් දී තිබේ.

වෛසරය ආසාදනය වීමෙන් හෝ වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට සැක සහිත පුද්ගලයන්ගේ මෘත දේහ ආදාහනය කිරීම, මහජන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අත්‍යවශ්‍ය නොවන බව කොමිසම පවසා ඇති බව පැවසේ.

මරණයට හේතු තහවුරු කර ගැනීමෙන් තොරව, මෘත දේහ, බලහත්කාරයෙන් සහ ඉක්මනින්ම ආදාහනය යොමු කිරීම සහ සෞඛ්‍යාරක්ෂිත උපක‍්‍රම භාවිතා කරමින් හෝ පවුලේ සාමාජිකයන්ට අවසන් අවස්ථාවට සහභාගී වීමට ඉඩ ලබා නොදීම,පුද්ගලයන්ගේ ආගමික නිදහස උල්ලංඝණය කිරීමක් බව කොමිසම පවසා තිබේ.

පසුගිය නොවැම්බර් 09 වන දා වනවිට, කොරෝනා ආසාදිත මෘත දේහ 35 ක් ආදාහනය කර ඇති අතර ඉන් මෘතදේහ 17 ක් මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ මෘත දේහ බව ද පැවසේ.
අරුණ පුවත්පත ඇසුරෙනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − 2 =