“කෝවිඩ් එන්නත ලබා දීමේ දී පාසල් ගුරුවරුන්ටත් ප්‍රමුඛතාවය ලබා දිය යුතුයි.” අධ්‍යාපන ඇමති කියයි.

0
292
- Advertisement -

“කෝවිඩ් එන්නත ලබා දීමේ දී
පාසල් ගුරුවරුන්ටත් ප්‍රමුඛතාවය ලබා දිය යුතුයි.”
අධ්‍යාපන ඇමති කියයි.


කොරෝනා එන්නත ලබා දීමේ දී පාසල් ගුරුවරුන්ටත් ප්‍රමුඛතාවය ලබා දීමට කටයුතු කරන බව, අධ්‍යාපන අමාත්‍ය, මහාචාර්ය ජී.එල්.පීරිස් මහතා පවසයි.

මේ වන විට, බස්නාහිර පළාත හැර, සෙසු පළාත්වල පාසල් සියළු ශ්‍රේණී සදහා විවෘතව පවතී. දරුවන් සමග ගැටෙමින් අවදානමක් ගෙන රාජකාරී කරන පාසල් ගුරුවරු සදහා එන්නත්කරණ වැඩසටහනේ ප්‍රමුඛතාවය ලබා දීම යුක්ති සහගත කාර්යයක් බවයි, අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් කිහිපයක් නිරීක්ෂණය සදහා ගිය අවස්ථාවකදී මාධ්‍යවේදීන් අමතා, අමාත්‍යවරයා මේ බව පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × four =