කෝවිඩ් රෝග පාලනයට අළුත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයක්.

0
498
- Advertisement -

කෝවිඩ් රෝග පාලනයට
අළුත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයක්.

බන්ධනාගාර ප‍්‍රතිසංස්කරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය හොබවන, සුදර්ශනී ප‍්‍රනාන්දු පුල්ලේ මහත්මියට තවත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයක් ලබා දී තිබේ.

ඒ අනුව, රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශනී පුල්ලේ, ප‍්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා, වසංගත රෝග හා කෝවිඞ් රෝග පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයේ අද සන්ධ්‍යාවේ දී දිවුරුම් දුන්නේ ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × five =