කෝලිගේ රෝයල් චැලේන්ජර්ස් ඓතිහාසක පරාජ වැලක්…!

0
866
- Advertisement -

විරාත් කෝලි නායකත්වය දෙන රෝයල් චැලේන්ජර්ස් බැංග්ලරෝ කණ්ඩායම මේ දිනවල පැවැත්වෙන ඉන්දීය ප‍්‍රිමියර් ලීග් තරඟාවලියේ ඉතාම අසීරු අඩියකට වැටී සිටින කණ්ඩායම බවට පත් ව තිබේ. කෝලිගේ නායකත්වයෙන් යුතු රෝයල් චැලේන්ජර්ස් බැංග්ලරෝ කණ්ඩායම මේ වන විට තරඟ හයකට සහභාගී වී ඇති අතර, එම තරඟ හයම පරාජයට පත් ව සිටියි. 2013 වසරේ සිට රෝයල් චැලේන්ජර්ස් බැංග්ලරෝ කණ්ඩායමට නායකත්වය දෙන්නේ විරාත් කෝලි විසිනි.