කෝටි 120 කෝ..? සජිත්ගෙන් අසයි.!

0
1268
- Advertisement -

එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායක, සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අමාත්‍යධූරය හොබවන, නිවාස ඉදිරිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශයට අයත්, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලෙන් රුපියල් කෝටි 120 ක මුදලක් අස්ථානගත වී ඇති බවට එල්ල ව තිබෙන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කර බැලීම සඳහා, අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් කමිටුවක් පත් කර තිබේ.

මෙම කමිටුවේ මූලිකත්වය, අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්, සමන් ඒකනායක මහතා විසින් දරනු ලබයි.

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලට අයන් රුපියල් කෝටි 120 ක මුදලක් අස්ථානගත වීම සම්බන්ධයෙන් වූ චෝදනාව මුල් වරට එල්ල කර තිබෙන්නේ අමාත්‍ය රවී කරුණායක මහතා විසිනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen + 1 =