“කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයට අයත් අක්කර දෙක හමාරක ඉඩම කොල්ල කන්න ඉඩ දෙන් නෑ.” විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සංගමය.

0
655
- Advertisement -

“කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයට අයත් අක්කර දෙක හමාරක ඉඩම කොල්ල කන්න ඉඩ දෙන් නෑ.” විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සංගමය.


කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයට අයත්, කොළඹ 2, මුත්තයියා පාරේ පිහිටි අක්කර දෙක හමාරක පමණ විශාලත්වයකින් යුතු ඉඩම අත්පත්කර ගැනීමට, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය දරන උත්සාහය පරාද කරන බව, විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනය පවසයි.

මෙම ඉඩම තුළ කාන්තා ශිෂ්‍ය නේවාසිකාගාරයක් පවත්වාගෙන යන අතර, එම නේවාසිකාගාරය තුළ ශිෂ්‍යාවන් 550 කට වැඩි පිරිසක් නේවාසිකව සිටින බව ද පැවසේ.

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයට අයත් මෙම භූමිය අත්පත් කර ගැනීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මීට පෙරද උත්සාහ කළ බව පවසන ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනය, අළුත් වටයකින් නැවත වරක් ඔවුන් ඒ සදහා උත්සාහ කරමින් සිටින බවද පවසයි.

කෙසේ වෙතත්, රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතියම එක්සත් වී, රජයේ මේ තීරණයට එරෙහිව සටන් වදින බවද ඔවුන් පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × five =