කොළඹ වරාය නගරයේ පළමු ආයෝජනය ලෙස ඩොලර් බිලියන එකක ආයෝජනයක් හම්බන්තොට වරාය ගොඩ නැගු චීන සමාගම රැගෙන එයි.

0
341
- Advertisement -

කොළඹ වරාය නගරයේ පළමු ආයෝජනය ලෙස ඩොලර් බිලියන එකක ආයෝජනයක්
හම්බන්තොට වරාය ගොඩ නැගු චීන සමාගම රැගෙන එයි.

කොළඹ වරාය නගරය සදහා ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන එකක ආයෝජනයක්, චයිනා හාබර් ඉන්ජිනීයර්න් සමාගම විසින් රැුගෙන ඒමට නියමිත බව, රජයේ ආරංචි මාර්ග උපුටා දක්වමින්, අද ”ද අයිලන්ඞ්” පුවත්පත වාර්තා කර තිබේ.

චයිනා හාබර් ඉන්ජිනීයරින් සමාගම යනු, හම්බන්තොට වරාය ඉදිකළ චීන සමාගම යි.
අදියර දෙකක් යටතේ, එම සමාගම මෙම ව්‍යාපෘතිය කොළඹ වරාය නගරයට ගෙන ඒමට ඔවුන් සූදානමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

පළමු අදියර යටතේ, තරු පන්තියේ කාර්යාල සංකීර්ණ තුනක්, සුඛෝපභෝගී නිවාස සංකීර්ණ දෙකක් සහ සුපිරි වෙළද සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීමට ඔවුන් සූදානම් ය.