කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවටම දීලා දායිද..?

0
290
- Advertisement -
Share

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය
ඉන්දියාවටම දීලා දායිද..?

වරාය වෘත්තීය සමිති දැඩි ලෙස විරෝධය පළ කර තිබුනද, කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය සංවර්ධනය කිරීම සදහා ඉන්දියාව විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙන යෝජනාව සදහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගැනීට අදාල කැබිනට් පත්‍රිකාව, වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය, ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබේ.

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය සංවර්ධනය වූ අවබෝධතා ගිවිසුමකට, පසුගිය යහපාලන රජය, ජපානය සහ ඉන්දියාව සමග අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තබා තිබුණි. මෙම අවබෝධතාගිවිසුමට අත්සන් තැබීම සිදුව ඇත්තේ, පැවති රජය 2019 මැයි මාසයේ 30 වන දා ගනු ලැබූ කැබිනට් තීරණයකට අනුවයි.

ඒ අනුව, ලංකාවට 51% ක කොටස් අයිතියකුත් ඉන්දියාවට සහ ජපානයට 49%ක කොටස් අයිතියකුත් හිමිවන ලෙස පිහිටුවන සමාගමක් මගින්, වරාය නැගෙනහිර පර්යන්තය පාලනය වනු ඇත.

කෙසේ වෙතත්, එම එකගතාවයන්ට විරෝධය පළ කරන වරාය වෘත්තීය සමිති,
ඉන්දියාව සහ ජපානය සමග අත්සන් කර ඇති අවබෝධතා ගිවිසුම් ඉරා දමා කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය තමන් යටතට පවරා ගත යුතු බව යෝජනා කරයි.

ඒ නමුත්, වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙන ඉහත සදහන් කැබිනට් පත්‍රිකාවෙන් පැහැදිලි වන්නේ, පසුගිය රජය පැමිණි එකගතාවයන්ට අනුව, එම වැඩ පිළිවෙළ දිගටම ක්‍රියාත්මක කිරීමට වත්මන් රජයද සූදානමින් සිටින බවයි.

සන්ඬේ මෝර්නිං මුල් පුවත ඇසුරෙනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × one =