කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 24ක ජල අත් හිටුවීමක්

0
804
- Advertisement -

මහරගම,බොරලැස්ගමුව,කොට්ටාව,පන්නිපිටිය,රුක්මල්ගම,මත්තෙගොඩ,හෝමගම,මීපේ හා පාදුක්ක යන ප්‍රදේශ වලට හෙට උදෑසන 9සිට පැය 24ක කාලයක් ජල සැපයුම අත් හිටුවයි.