කොළඹ-නුගේගොඩ-බත්තරමුල්ල-කඩුවෙල කොරෝනා අධි අවදානම් කලාප ලෙස නම් කරයි.

0
1223
- Advertisement -

කොළඹ-නුගේගොඩ-බත්තරමුල්ල-කඩුවෙල
කොරෝනා අධි අවදානම් කලාප ලෙස නම් කරයි.


සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට සම්බන්ධ, වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය මගින්, පී.එච්.අයි කලාප 27 ක්, කොරෝනා අධි අවදානම් කලාප ලෙස නම් කර තිබේ.

කොළඹ දිස්ත‍්‍රික්කයට අයත් කලාප 7 ක්, ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික්කයට අයත් කලාප 19 ක් සහ කළුතර දිස්ත‍්‍රික්කයට අයත් කලාප 2 ක් මෙසේ අධි අවදානම් කලාප ලෙස නම් කර තිබේ

කොළඹ මහ නගර සභා බල ප‍්‍රදේශය, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, කඩුවෙල, කොළොන්නාව, කහතුඩුව සහ මොරටුව කොළඹ දිස්ත‍්‍රික්කයට ඇතුළත් අධි අවදානම් කළාප වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 2 =