“කොළඹ නගරය සති දෙකකට හෝ තුනකට වසා තබන්න.” නගරාධිපතිනිය ඉල්ලයි.

0
162
- Advertisement -

“කොළඹ නගරය සති දෙකකට හෝ තුනකට වසා තබන්න.” නගරාධිපතිනිය ඉල්ලයි.


කොරෝනා දෙවන රැුල්ල හමුවේ කොළඹ නගරය දැඩි අවදානමකට මුහුණ දී ඇති බව පවසන කොළඹ පුරපතිනිය, නගරය සති දෙකකට හෝ තුනකට වසා දැමීම සම්බන්ධයෙන් සලකා බලන්නැයි අදාල බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

නගරය තුළ සිදු කරන ලද අහඹු පී.සී.ආර් පරීක්ෂණයන්ට අනුව, ජනගහනයෙන් 5% ක් ආසාදිතයන් බව හදුනාගෙන තිබේ.

දැනට නගරයෙන් වාර්තා වී ඇති ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 4,339 කි. නගර සභා සේවකයන් දෙසීය දෙනෙකු ආසාදිතයන් බව තහවුරු වී තිබේ.

මේ තත්ත්වය මත, වසංගතය තවදුරටත් ව්‍යාප්ත වීම වැළැක්වීම සදහා නගරය සති දෙකකට හෝ තුනකට වසා දැමීම සම්බන්ධයෙන් සලකා බලන ලෙස රෝසි සේනානායක මහත්මිය සෞඛ්‍ය අංශ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 − five =