කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, පුත්තලම ඇදිරිනීතිය මැයි 04 දක්වා දීර්ඝ කරයි.

0
661
- Advertisement -

කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, පුත්තලම යන දිස්ත‍්‍රික් සදහා පනවා තිබූ ඇදිරි නීතිය අපේ්‍්‍ර මාසයේ 27 වෙනිදා ඉවත් නොවන අතර, එය මැයි මාසයේ 04 වනිදා දක්වා දීර්ඝ කර ඇති බව වාර්තා වෙව්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 2 =