කොළඹ කුණු දුම්රියෙන් අරුවක්කාලු කසල අංගනයට රැගෙන යයි

0
788
- Advertisement -

කොළඹ නගර සීමාවේ එක්රැස් වන කසල දුම්රියෙන් අරුවක්කාලු කසල අංගනය වෙත රැගෙන යාමේ නියමු ව්‍යාපෘතිය එළඹෙන සෙනසුරාදා ආරම්භ කරන බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා සඳහන් කර සිටියා.

ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ කසල පැටවූ රථ දෙකක් දුම්රිය අංගනයෙන් දුම්රියේ පටවාගෙන යමින් එම ව්‍යාපෘතිය අත්හදා බලන අතර එම ක්‍රමය සාර්ථක වුවහොත් කසල දුම්රියෙන් අරුවක්කාලු දක්වා ගෙන යාමට කටයුතු කරන බවයි.