කොළඹ කුණු ආයෙමත් කරදියානට ගෙනඒමේ සූදානමක්.

0
205
- Advertisement -

කොළඹ කුණු ආයෙමත් කරදියානට ගෙනඒමේ සූදානමක්.

කොළඹ නගර සභාව විසින් එක් රැස් කරන කුණු කසල, පිළියන්දල පිහිටි කරදියාන කසල අංගනයට බැහැර කිරීම පසුගිය රජය සමයේ සිදු වූ අතර, ඊට එරෙහිව එල්ල වූ ජනතා විරෝධය හේතුවෙන්, එම ක්‍රියාවලිය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට සිදු විය.

එවකට විපක්ෂයේ සිටි ගාමිණී ලොකුගේ මන්ත්‍රී තුමා ඇතුළුව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ පෙරටුගාමී සමාජ වාදී පක්ෂය සහ තවත් පක්ෂ සහ සංවිධාන රැසක් එම ජනතා විරෝධයට නායකත්වය දෙනු ලැබී ය.

කෙසේ වෙතත්, නැවතත් කරදියානට කසල බැහැර කිරීමට බස්නාහිර පළාත් කසල කළමණාකරණ අධිකාරිය තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ. ප්‍රාදේශීය සභා හතක කුණු මෙසේ කරදියානට ගෙන ඒමට නියමිත ය.