කොළඹ ඉන්දියානු මහකොමසාරිස් කාර්යාලයේ සේවකයෙකුටත් කොරෝනා.

0
184
- Advertisement -

කොළඹ ඉන්දියානු මහකොමසාරිස්
කාර්යාලයේ සේවකයෙකුටත් කොරෝනා.


කොළඹ ඉන්දියානු මහකොමසාරිස් කාර්යාලයේ සේවය කරන අයෙකු, කොරෝනා ආසාදිතයෙකු ලෙස ඊයේ දිනයේ දී හදුනා ගනු ලැබූ බව, ශ‍්‍රී ලංකාවේ ඉන්දියානු මහකොමසාරිස් කාර්යාලය වාර්තා කරයි.

අදාල පුද්ගලයාට පැවරී ඇති රාජකාරියේ ස්වරූපය අනුව, ආයතන පරිශ‍්‍රය සහ අනෙකුත් පුද්ගලයන් සමග ඔහුට ඇති සම්බන්ධතාවය අවම මට්ටමක පවතින බව පැවසේ.

එමෙන්ම, කොරෝනා මර්දනය සදහා ශ‍්‍රී ලංකා රජය විසින් හදුන්වාදී තිබෙන සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූලව මහකොමසාරිස් කාර්යාලය සෑම විටකම කටයුතු කර ඇති බවද ඔවුන් පවසයි.