කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශයේ නිළධාරීන් 14කට කොරෝනා.

0
207
- Advertisement -

කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශයේ නිළධාරීන් 14කට කොරෝනා.


කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශයට සම්බන්ධ නිළධාරීන් 14 දෙනෙකු කොරෝනා ආසාදිතයන් බව තහවුරු වී ඇතැයි සෞඛ්‍ය අංශ පවසයි.

අපරාධ කොට්ඨාශයට අනුයුක්ත එක් නිළධාරියෙකු ආසාදිතයෙකු බව තහවුරු වීමෙන් පසුව, තවත් නිළධාරීන් විසි දෙනෙකු පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සදහා යොමු කළ විට, එම විසි දෙනාගෙන් දහතුන් දෙනෙකු ආසාදිතයන් බව තහවුරු වී තිබේ.