කොළඹින් සරත් වීරසේකර එකට. විමල් දෙකට – ගම්මන්පිල තුනට.

0
1912
- Advertisement -

කොළඹින් සරත් වීරසේකර එකට.
විමල් දෙකට – ගම්මන්පිල තුනට.


කොළඹ පොදු ජන නිදහස් පෙරමුණ සන්ධානය නියෝජනය කරමින් තරග කළ, රියර් අද්මිරාල් සරත් වීරසේකර මහතා මනාප ලයිස්තුවේ පළමු ස්ථානය දිනාගෙන ඇත.

සරත් වීරසේකර 328,092ව

ිමල් වීරවංශ 266,084

උදය ගම්මන්පිල 136,331

විජේදාස රාජපක්ෂ 120626

බන්දුල ගුණවර්ධන 101,646

ප්‍රදීප් උඳුගොඩ 91,958

දිනෙශ් ගුනවර්ධන 85,282

මධුර විතානගේ 70,205

ප්‍රේමනාත් දොලවත්ත 69,055

ගාමිණි ලොකුගේ 62,543

සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත 50,333

සමන්ලාල් ප්‍රනාන්දු 52,316