කොළඹින් වාර්තා වූ ආසාදිතයා රෝහල්ගත කරයි. ඇසුරු කළ 154 දෙනෙකු නිරෝධායනයට.

0
769
- Advertisement -

කොළඹින් වාර්තා වූ ආසාදිතයා රෝහල්ගත කරයි.
ඇසුරු කළ 154 දෙනෙකු නිරෝධායනයට.

ඊයේ කොළඹ ජින්තුපිටිය ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වූ කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූ රෝගියා මේ වන විට රෝහල්ගත කර ඇති බවත්, ඔහු ඇසුරු කළ පුද්ගලයන් 154 දෙනෙකු නිරෝදායනය සදහා යොහු කර ඇති බවත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි.