කොළඹට වසී කදුකරයට නොවසී

0
729
- Advertisement -

මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශවලට නිසි කලට වැසි නොලැබිම සහ තවදුරටත් පවතින අධික වියළි කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් කාසල්රි සහ මවුස්සාකැලේ ජලාශවල ජල ධාරිතාව ඊයේ (09) වන විට තවදුරටත් පහල බැස ඇති බව විදුලි බල මණ්ඩලය පවසනවා.

මවුස්සාකැලේ ජලාශයේ සම්පුර්ණ ජල ධාරිතාව අක්කර අඩි අනු තුන්දහසක් වන අතර එම ජල ධාරිතාවන මේ වන විට අක්කර අඩි 39.5 දක්වා (26.7%) පහල බැස ඇති බවත්, කාසල්රි ජලාශයේ සමස්ත ජල ධාරිතාව අක්කර අඩි 19100 බවත්, එය මේ වන විට අක්කර අඩි 114 (26.6)දක්වා පහල බැස ඇති බවයි විදුලි බල මණ්ඩලය කියා සිටියේ.

එම ජලාශ දෙකේම ජල ධාරිතාව පහල බැස ඇති නිසා ජලාශවලට දුපත් රැසක් සහ ජලාශ ඉදි කිරිමේදි යට වු නටබුන් රැසක් මේ වන විට එම ජලාශවල රොන් මඩු තට්ටුව තුල මල් වර්ගද පිපි තිබෙනවා.

කාසල්රි සහ මවුස්සාකැලේ ජලාශවල දැනට තිබෙන ජල ධාරිතාව විමලසුරෙන්ද්‍ර, ලක්ෂපාන , නව ලක්ෂපාන , පොල්පිටිය ,කැනියොන් යන ජල විදුලි බලාගාර වල විදුලි උත්පාදනයට ජලය නිකුත් කර ඉදිරියේදි තවදුරටත් වියළි කාලගුණ තත්ත්වය පැවති හොත් එම ජලාශ දෙකේ ඉතිරිවන ජල ධාරිතාව පානිය ජලය සදහා තැන්පත් කර ගත යුතු බවද විදුලි බල මණ්ඩලයේ නිලධාරියෙකු පැවසුවා.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 − 18 =