කොළඹට පැය 14ක් ජලය අත් හිටුවයි.

0
682
- Advertisement -

අද රාත්‍රී 8 සිට පැය 14ක් කොලොන්නාව, මොරගස්මුල්ල, ඇතුල්කෝට්ටේ, ඔබේසේකරපුර, බණ්ඩාරණායකපුර, හා රාජගිරිය සිට නාවල දක්වා ජලය අත් හිටුවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three + 2 =