කොවිඩ් මෘත දේහ භූමදානයට එරෙහිව ඉරණතිවු දුපත් වැසියෝ උද්ඝෝෂණය කරති.

0
449
- Advertisement -

කොවිඩ් මෘත දේහ භූමදානයට එරෙහිව
ඉරණතිවු දුපත් වැසියෝ උද්ඝෝෂණය කරති.

කොරෝනා මෘතදේහ ඉරණතිවු දුපත තුළ භූමදානය කිරීමට රජය ගෙන තිබෙන තීරණයට විරෝධය පාමින්, දුපත් වාසීන් සාමකාමී උද්ඝෝෂණයක නිරතව සිටින බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten + 6 =