කොරෝනා සමයේ නොගෙවූ බැංකු ණය සදහා 5% ක අතිරේක පොලියක්.

0
5663
- Advertisement -

කොරෝනා සමයේ නොගෙවූ බැංකු ණය සදහා
5% ක අතිරේක පොලියක්.

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන්, ණය ආපසු ගෙවීමට ලබා දුන් සහන කාලය තුළ දී, නොගෙවූ ණය වාරික සදහා 5% ක අතිරේක පොලියක් අය කර ගැනීමට බැංකුවලට අවසර ලබා දී ඇති බව මහ බැංකුව පවසයි.

මහබැංකුවේ නියෝජ්‍ය අධිපති, නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා, අරුණ පුවත් පත සමග මේ බව පැවසූ බව, එම පුවත්පත වාර්තා කරයි.

මෙම අතිරේක පොලිය අය කර ගැනීම බැංකුවට කළ හැක්කේ, ගනුදෙනු කරුවා සමග සාකච්ඡා කර, ණය ගිවිසුම අළුත් කිරීමෙන් පසුව පමණක් බවද මහබැංකුව පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 + twelve =