කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් මිය යන මුස්ලිම් ජාතිකයෙකුගේ අවසන් කටයුතු සිදු කළ යුත්තේ කෙසේ ද..?

0
1426
- Advertisement -

කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් මිය යන මුස්ලිම් ජාතිකයෙකුගේ අවසන් කටයුතු සිදු කළ යුතු ආකාරය පිළිබදව පැහැදිලි කිරීමක්, ශ‍්‍රී ලංකා ජමයිතුල්ලා උලමා සංවිධානය මගින් සිදු කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen − 4 =