කොරෝනා වසංගතය; මෙරට තරුණයන් ලක්ෂයක් විරැකියාවට ඇද දමයි.

0
367
- Advertisement -

කොරෝනා වසංගතය;
මෙරට තරුණයන් ලක්ෂයක් විරැකියාවට ඇද දමයි.

කොරෝනා වසංගතය ආර්ථිකයට කළ බලපෑම හේතුවෙන්, මේ වසර අවසන් වන විට, මෙරට ශ්‍රමබලකායට සම්බන්ධව සිටින තරුණයන්ගෙන් ලක්ෂයකට වඩා වැඩි පිරිසකට රැකියා අහිමි වීමේ අවදානමක් ඇති බව තහවුරු වී තිබේ.

ඒ අනුව, තරුණයන් අතර විරැකියා 30% කින් පමණ ඉහළ යෑමට නියමිතව තිබේ.

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සහ ලෝක කම්කරු සංවිධානය එක්ව සිදු කරන ලද සමීක්ෂණයකින් මේ කරුණු අනාවරණය වී තිබේ.

සමීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල අනුව ගණන් බලා ඇති ආකාරයට, වයස අවුරුදු 15 – 24 ත් අතර මෙරට තරුණ ප්‍රජාාවෙන්, 102,000 – 151,000 ත් අතර පිරිසකට රැකියා අහිමි වීමට නියමිතය.

කොරෝනා වසංගතයේ බලපෑමට මෙරට ආර්ථිකය ගොදුරු වීමට පෙර සිටම, ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ ප්‍රජාව අතර විරැකියාව 21.1% ක් දක්වා වූ ඉහළ මට්ටමක පැවතිණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight − five =