කොරෝනා මෘත දේහ භූමදානයට ඉඩ ලබා දෙන ලෙස එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව ලංකා රජයට බල කරයි.

0
440
- Advertisement -

කොරෝනා මෘත දේහ භූමදානයට ඉඩ ලබා දෙන ලෙස එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව ලංකා රජයට බල කරයි.

කොරෝනාවෙන් මිය යන පුද්ගලයන්ගේ අවසන් චාරිත්‍ර, ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් සෞඛ්‍ය නිර්දේශයන්ට යටත් ව, ඔවුන්ගේ ආගමික විශ්වාසයන්ට අනුකූලවන පරිදි සිදු කිරීමට අවශ්‍ය අවසර ලබා දෙන ලෙස, එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා රජයට දැනුම් දී.
රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ දකුණු හා මධ්‍යම ආසියානු කටයුතු කාර්යාංශය ට්වීටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් මේ බව පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 4 =