කොරෝනා මෘත දේහ භූමදානයට අවසර දුන් බව රජය මුස්ලිම් සහයෝගීතා ව්‍යාපාරයට ලිඛිතව දැනුම් දෙයි.

0
789
- Advertisement -

කොරෝනා මෘත දේහ භූමදානයට අවසර දුන් බව රජය මුස්ලිම් සහයෝගීතා ව්‍යාපාරයට ලිඛිතව දැනුම් දෙයි.


කොරෝනා මෘත දේහ භූමදානයට අවසර ලබා දීමට තීරණය කළ බව,
ඉස්ලාමීය සහයෝගීතා ව්‍යාපාරයට රජය ඊයේ දිනයේ දී ලිඛිතව දැනුම් දී තිබේ.

ශී‍්‍ර ලංකා රජය විසින් සිදු කරන බලහත්කාර ආදාහනය පිළිබදව, ඉස්ලාමීය සහයෝගීතා ව්‍යාපාරය, එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් සමුළුවේ අවදාන යොමු කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඉස්ලාමීය සහයෝගීතා ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ රටවල් 13 ක් මෙවර මානව හිමිකම් සමුළුව නියෝජනය කරයි.

ලංකාවට එරෙහිව ඉදිපත්ත යෝජනාව පරාජය කිරීම සදහා මෙම රටවල සහාය ශ‍්‍රී ලංකාවට තීරණාත්මක වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 + 1 =