කොරෝනා මෘතදේහ භූමදානයට මඩකලපුව දිස්ති‍්‍රක්කයේ තවත් භූමියක් වෙන් කරයි.

0
299
- Advertisement -

කොරෝනා මෘතදේහ භූමදානයට
මඩකලපුව දිස්ති‍්‍රක්කයේ තවත් භූමියක් වෙන් කරයි.

කොරෝනා මෘත දේහ භූමදානය සදහා මඩකලපුව දිස්ත‍්‍රික්කයේ ඔඞ්ඩමාවඩි ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් භූමියක් වෙන් කර තිබෙන වාර්තා වේ.

කොරෝනා මෘත දේහ භූමදානය සදහා පළමුව ඉරණතිවු දුපතේ කොටසක් වෙන් කළ අතර, දෙවන භූමිය ලෙස ඔඞ්ඩමාවඩි ප‍්‍රදේශයට අයත් මෙම භූමිය වෙන් කර තිබේ.

ඔඞ්ඩමාවඩි, නැගෙනහිර පළාතට අයත් මඩකලපුව දිස්ත‍්‍රික්කයේ පිහිටා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × two =