“කොරෝනා මෘතදේහ භූමදානයට ඉඩ දිය යුතුයි.” මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන.

0
363
- Advertisement -

“කොරෝනා මෘතදේහ
භූමදානයට ඉඩ දිය යුතුයි.”
මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන.


කොරෝනා ආසාදනයෙන් මිය යන පුද්ගලයන්ගේ මෘත දේහ, භූමදානයට ඉඩ ලබා දිය යුතු බව, හිටපු ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසයි.

හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නිර්දේශ ප‍්‍රතික්ෂේප කිරීමේ හැකියාවක් තමන්ට නැති බවද හිටපු ජනාධිපතිවරයා පවසා සිටියේ ය.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය, කොරෝනා ආසාදනයෙන් මිය යන පුද්ගලයන්ගේ මෘත දේහ භූමදානයට අවසර දී ඇති අතර, ලෝකයේ රටවල් බොහෝ ප‍්‍රමාණයක් එම නිර්දේශයන් කි‍්‍රයාත්මක කරන බැවින්, මෘත දේහ භූමදානයට තමන් විරුද්ධ නොවන බවයි හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ අදහස වී ඇත්තේ.