කොරෝනා මරණ 07 ක් වාර්තා වේ. එක් දිනක් තුළ හමු වූ වැඩිම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව ද අද දිනයේ වාර්තා වේ.

0
515
- Advertisement -

කොරෝනා මරණ 07 ක් වාර්තා වේ.
එක් දිනක් තුළ හමු වූ වැඩිම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව ද අද දිනයේ වාර්තා වේ.

කොරෝනා ආසාදනයෙන් සිදු වූ මරණ හතක් පිළිබදව අද දිනයේ වාර්තා වේ.
ඒ අනුව, මෙරටින් වාර්තා වන මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 297 දක්වා ඉහළ යයි.
ඊට අමතරව, මෙතෙක්, එක් දිනක් තුළ වාර්තා වූ වැඩිම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවද අද දිනයේ දී වාර්තා වී තිබේ. අද වාර්තා වී තිබෙන ආසාදිතයන් ගණන 892 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 − 4 =