කොරෝනා මරණ 06 ක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 270 දක්වා ඉහළ යයි.

0
229
- Advertisement -

කොරෝනා මරණ 06 ක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 270 දක්වා ඉහළ යයි.


කොරෝනා වෛරසය ආසාදනයෙන් සිදු වූ තවත් මරණ 06 ක් පිළිබද, රජය අද දිනයේ දී නිල වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ. එම මරණ හයත් සමග, මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වන කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 270 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.