කොරෝනා මරණ 04 ක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 457 දක්වා ඉහළ යයි.

0
219
- Advertisement -

කොරෝනා මරණ 04 ක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 457 දක්වා ඉහළ යයි.


අද දිනයේ දී කොරෝනා වෛරසය ආසාදනයෙන් සිදු වු තවත් මරණ හතරක් පිළිබදව දැනුම් දී තිබේ.

එම මරණ හතරත් සමග, මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වන කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 457 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two + 14 =