කොරෝනා නිවාරණයට තැන් තුනක් වෙන් කරයි. මඩකලපු විශ්වවිද්‍යාලය, හැදල ළාදුරු රෝග නිවාරණ මධ්‍යස්ථානය සහ කන්දකාඩුව

0
532
- Advertisement -

රට තුළ කොරෝනා රෝගය පැතිර යෑම වැළැක්වීම සදහා, කොරෝනා රෝගය දරුණු ලෙස ව්‍යාප්තව ඇති රටවලින් මෙරටට පැමිණෙන්නන්, නිරෝධායනය කිරීම සදහා, නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන තුනක් මේ වන විට ස්ථාපිත කර ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ බලධාරින් පවසයි.

ඉන් එකක් වන්නේ මඩකලපුව විශ්ව විද්‍යාලයයි. අනෙක් මධ්‍යස්ථාන දෙක වන්නේ, හැදල හේකිත්තර පිහිටි ළාදුරු රෝග නිවාරණ මධ්‍යස්ථානය සහ කන්කාඩුව පිහිටා ඇති පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × 1 =