“කොරෝනා දෙවන රැල්ලේ වගකීම රජය භාරගත යුතුයි.” ඕමල්පේ සෝභිත හිමියෝ පවසති.

0
173
- Advertisement -
Share
4 / 100

“කොරෝනා දෙවන රැල්ලේ වගකීම රජය භාරගත යුතුයි.” ඕමල්පේ සෝභිත හිමියෝ පවසති.

කොරෝනා දෙවන රැුල්ලේ වගකීම, රජය භාරගත යුතු යැයි, ඕමල්පේ සෝභිත හිමියෝ පවසති.

ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සහ සමෘද්ධිය ගැන සිතා කටයුතු කිරීම රජයක වගකීම බව පවසන උන්වහන්සේ, රජය දුර දක්නා නුවණින් යුතුව කි‍්‍රයා කළ යුතුව තිබුණු බවද පවසයි.

කොරෝනා දෙවන රැුල්ලේ වගකීම, රජය ජනතාව පිට පැටවීමට උත්සාහ කළත්, එම වගකීමෙන් 75% ක් ම රජය ගත යුතු බවත්, ජනතාවගේ පැත්තට වැටෙන්නේ 25% ක වගකීමක් බවත් සෝභිත හිමියෝ පවසති.

කොරෝනා වසංගතයෙන් මිය යන මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ අවසන් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති ගැටළුව පිළිබදව අදහස් දක්වමින්, උන්වහන්සේ පවසා ඇත්තේ, එය සෞඛ්‍ය අංශ බලධාරීන්ගේ උපදෙස් මත ගත යුතු තීරණයක් බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × three =