කොරෝනා දැඩි අවදනාම් ප‍්‍රදේශ සිතියම් ගත කරයි. සිතියමේ සිව්කොන රතු කලාප.

0
467
- Advertisement -
Share
9 / 100

කොරෝනා දැඩි අවදනාම් ප‍්‍රදේශ සිතියම් ගත කරයි. සිතියමේ සිව්කොන රතු කලාප.


වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය මගින් කොරෝනා අධි අවදානම් කළාප සිතියම් ගත කර තිබේ. මෙම සිතියම්ගත කිරීම, නොවැම්බර් මාසයේ දෙවනදා ට වළංගු වන ලෙස සකස් කළ එකකි.
සිතියමේ රතු පැහැයෙන් දැඩි අවදානම් කලාප පෙන්නුම් කෙරෙන අතර, කහ පැහැයෙන් මධ්‍යස්ථ ප‍්‍රදේශත්, කොළ පැහැයෙන අවදනාම අඩු ප‍්‍රදේශත් සලකුණු කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − seventeen =