කොරෝනා තවදුරටත් අපේ රටට ප‍්‍රශ්නයක් නොවේ. ඇමති නාලක ගොඩහේවා අපේ‍්‍රල් මාසයේ මුල් සතියේ දිනක දැක් වූ අදහස්.

0
266
- Advertisement -

කොරෝනා තවදුරටත් අපේ රටට ප‍්‍රශ්නයක් නොවේ.ඇමති නාලක ගොඩහේවා අපේ‍්‍රල් මාසයේ මුල් සතියේ දිනක දැක් වූ අදහස්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 − two =