“කොරෝනා කාලේ දීමනා තවමත් ගෙවා නෑ. හෙද කාර්යමණ්ඩල ස්ථාන මාරු – අවුල් ජාලාවක්.” මුරුත්තෙට්ටුවේ හිමියෝත් වැඩ වර්ජනයකට සැරසෙති.

0
491
- Advertisement -

කොරෝනා කාලේ දීමනා තවමත් ගෙවා නෑ.
හෙද කාර්යමණ්ඩල ස්ථාන මාරු – අවුල් ජාලාවක්.”
මුරුත්තෙට්ටුවේ හිමියෝත් වැඩ වර්ජනයකට සැරසෙති.

හෙද කාර්ය මණ්ඩල ස්ථාන මාරු වීම් ලබා දීමේ වැඩ සටහන අවුල් ජාලාවක් වී ඇති බවත්, රාජ්‍ය සහ පළාත් සෞඛ්‍ය සේවාවේ පවතින ගැටළු සදහා විසදුම් ලබා දීමට රජය උනන්දුවක් නොදක්වන බවත්, රාජ්‍යසේවා එක්සත් හෙද සේවා සංගමයේ සභාපති, මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියෝ පවසති.

ඊට අමතරව, කොරෝනා වසංගත අවදානම නොතකා රාජකාරියේ නිරත වූ හෙද කාර්ය මණ්ඩල සදහා ගෙවිය යුතු වූ ගෙවීම් මේ වනතෙක් සිදු කර නොමැති බවටද උන්වහන්සේ චෝදනා කරති.

මේ සියළු කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන, අවශ්‍ය විසදුම් රජය මගින් ලබා නොදෙන්නේනම්, නුදුරේදී ම දැවැන්ත වැඩ වර්ජනයකට යන බව ඒ හිමියෝ පවසති.