කොරෝනා ඇන්දිල්ලක්..! පී.එච්.අයි ලා සේ පැමිණ, පීසීආර් පරීක්ෂණ සිදුකිරීමට කියා රුපියල් 2000 බැගින් ගෙන යයි.

0
265
- Advertisement -

කොරෝනා ඇන්දිල්ලක්..!
පී.එච්.අයි ලා සේ පැමිණ පීසීආර් පරීක්ෂණ සිදුකිරීමට කියා
රුපියල් 2000 බැගින් ගෙන යයි.

පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ කළ යුතු බව පවසා, නිරෝධායන නිවෙස් ආසන්නයේ ජීවත් වන ජනතාවගෙන් රුපියල් දෙදහසේ ගණනේ රැගෙන ගිය, හොර පී.එච්.අයි කණ්ඩායමක් පිළිබදව කහතුඩුව ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වේ.

මෙම රැවටීමට හසුව ඇත්තේ, සිද්ධමුල්ල යෝධමාවතේ පදිංචි කරුවන් පිරිසක් සහ හෝමාගම, උණපදුර හන්දියේ පදිංචි කරුවන් පිරිසකි. සාමාන්‍ය සිවිල් ඇදුමින් සැරසුණු මැදිවියේ පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකු පැමිණ, අදාල නිවැසියන් පී.සී.ආර්. පරීක්ෂනයට යොමු කළ යුතු බව පවසා, රුපියල් දෙදහස බැගින් රැගෙන ගොස් තිබේ.

හොර මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු පැමිණ තිබෙන මේ සෑම නිවසක්ම, නිරෝධායනයට ලක් වෙමින් සිටින පුද්ගලයන් ජීවත්වන නිවෙස් ආසන්නයේ පිහිටා ඇති නිවාස වීම විශේෂත්වයකි.

පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණයක් සදහා එක් පුද්ගලයෙකුගෙන් රුපියල් හයදහසක් අය කරන බව පවසා, දෙදහස ගණනේ මුදල් එකතුකරගෙන තිබේ. පසුව, අදාල සාම්පල ලබා ගැනීමට පසුව එන බව පවසා රුපියල් දෙදෙහස ගණනේ එකතුකරගත් පිරිස අතුරුදන්ව තිබේ.