කොරෝනා ආසාදිත බන්ධනාගාර රැදවියන් සංඛ්‍යාව 107 ක්. අනූවක් ම කාන්තා රැදවියෝ.

0
250
- Advertisement -

කොරෝනා ආසාදිත බන්ධනාගාර රැුදවියන් සංඛ්‍යාව 107 ක්. අනූවක් ම කාන්තා රැදවියෝ.

කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූ රැදවියන්ගේ සංඛ්‍යාව 107 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. ඉන් අනූ දෙනෙකුම කාන්තා රැුදවියන් බව වාර්තා වේ.

රැදවියන් සිය දෙනෙකු වැලිකඩ බන්ධනාගාරයෙන් වාර්තා වී ඇති අතර, බෝගම්බර සිරගෙදරින් තවත් රැුදවියන් 7 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබේ.