කොරෝනා ආසාදිත බන්ධනාගාර රැදවියන්ගේ සංඛ්‍යාව දහස ඉක්මවා යයි.

0
309
- Advertisement -

කොරෝනා ආසාදිත බන්ධනාගාර රැදවියන්ගේ සංඛ්‍යාව දහස ඉක්මවා යයි.


කොරෝනා ආසාදිත බන්ධනාගාර රැදවියන්ගේ සංඛ්‍යාව දහස ඉක්මවා ගොස් ඇති බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තු ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

අද දිනයේ වාර්තා වූ ආසාදිතයන් 183 ත් සමග, මෙතෙක් ආසාදිතයන් ලෙස හදුනාගත් බන්ධනාගාර රැදවියන්ගේ සංඛ්‍යාව 1091 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − 6 =